Gårdens Historie

Fotografert 1917 av Hans Frogner

Tunet på gården

Fotografert 1917 av Hans Frogner

Gamle låven.

Fotografert 1921 av Hans Frogner

Litt om gårdens historie


Kvarstad Gård het også Kvalstad Gård, og før det; Hvalstad Gård.


Gårdens areal er cirka 1 450 dekar, fordelt på dyrket mark og skog.


I dette området har det bodd folk siden før vikingtiden. Da denne perioden gikk mot slutten, var gården etablert som et selvstendig bruk.


Her finnes rydningsrøyser og andre arkeologiske minner, og 30 dekar av arealet er fredet. Gjenstander tilbake til bronsealderen er funnet på gården.


Gamle Hans Frogner kjøpte gården i 1915 på åpent marked, og det er hans sønnesønn Hans, som i dag driver gården sammen med sin kone Helena.


Gården er i full drift og produserer i dag gris, korn, poteter og skog.Helena & Hans

Frogner


ønsker velkommen

til

Kvarstad gård


0047 917 02 545

0047 469 50 377


post@kvarstad-gaard.no


Veibeskrivelse


kvarstad-gaard.noGårdsbutikken/kaféen er selvbetjent.

Åpen hver dag fra kl. 10.00 til kl. 21.00 - året rundt.